Biuro parafialne jest czynne zawsze od poniedziałku do piątku przez pół godziny po każdej Mszy św.

Do biura parafialnego przychodzimy z ważnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

W nagłych wypadkach można umówić się telefonicznie z Duszpasterzem pod numerem:

(058) 684 19 06

lub 725 617 831

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Urczystość Chrztu Świętego należy zaplanować na niedzielę. Dies Domini. Dzień Pański. Jeżeli są jakiekolwiek uwarukowania wymagające innego terminu należy je zgłosić Proboszczowi miejsca.

Sakrament Chrztu Świętegio zwyczajnie jest udzielany w naszej parafii w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.00. W wyjątkowych sytuacjach można ustalić inny termin.

Osoby proszące o chrzest dziecka, proszę o WYZNANIE WIARY.

DOKUMENTY: Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych ze swojej parafii, o zgodzie proboszcza na dostąpienie tej zaszczytnej godności. .

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Należy zgłosić najpóźniej 12 miesięcy przed planowaną uroczystością.

DOKUMENTY: 1. Ważne dowody osobiste; 2. Trzy jednobrzmiące egzemplarze zaświadczenia z USC; 3. Świadectwo chrztu; 4. Zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich (lub weekendu dla narzeczonych);

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI:

DOKUMENTY: Akt zgonu (do wglądu) i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza z USC. Wola zmarłego jest pierwsza przed planami żyjącej rodziny.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

Intencje można zamawiać tylko osobiście w biurze parafialnym najdalej do sześciu miesięcy w przód. Wyjątkiem są rocznice,

Nr. parafialnego konta bankowego:
Bank Milenium:
21 1160 2202 0000 0002 2525 1498